நாட்டை வந்தடைந்த மேலும் ஒரு தொகை தடுப்பூசிகள்!

0
390

மேலும் ஒரு தொகை தடுப்பூசிகள் நாட்டை தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதற்கமைய 15,000 ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசிகளே இவ்வாறு நாட்டை வந்தடைந்துள்ளது..

அத்துடன் குறித்த தடுப்பூசிகள் அனைத்தும் இன்று காலை நாட்டை வந்தடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.